Archive for Tháng Ba 18th, 2012

Bất thình lình toàn dân biến thành chuột bạch và con nợ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 18/03/2012