Archive for Tháng Tư 1st, 2012

Ai thắng ai?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/04/2012

Chỉ có cứt là em chưa ăn

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/04/2012