Archive for Tháng Năm 20th, 2012

Tận cùng của sự bỉ ổi, hèn hạ và đê tiện

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/05/2012