Archive for Tháng Sáu 24th, 2012

Những đứa trẻ được cứu sống trên bàn nạo thai

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/06/2012