Archive for Tháng Bảy, 2012

Đểu đến thế là cùng: Vào nhà có người treo cổ khen sợi dây thừng

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 31/07/2012

Giáo xứ Thái Hà dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quê hương đất nước

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 01/07/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers