Archive for Tháng Mười 12th, 2012

Thăm lại Sơn La

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/10/2012