Archive for Tháng Mười 14th, 2012

Trong tay cảnh sát cầm dùi cui có gì?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/10/2012