Archive for Tháng Mười Một 5th, 2012

Vụ Nguyễn Phương Uyên: Tôi vẫn tin ở cô bé.

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 05/11/2012