Archive for Tháng Mười Một 11th, 2012

Tham Nhũng Đại Cáo: Hô chống tham nhũng – chỉ để an dân

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 11/11/2012