Archive for Tháng Một, 2013

Tang thương Ngọc Lâm, ấm áp tình thương yêu của cộng đồng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/01/2013

Hãy sờ lên gáy mình, thưa anh Nguyễn Như Phong

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 03/01/2013