Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh | 06/03/2013

Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười

Đọc trên tờ Công an Nhân dân bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội phải là nguyên tắc hiến định” mới thấy buồn cho trình độ của ông Tiến sĩ mang lon Thiếu tướng của “nhà nước ta”. Định bỏ đi, đọc vào thêm rác tai, những bài viết kiểu bịt tai và trùm chăn gào lấy được này thì nhan nhản trên báo chí giai đoạn qua, chẳng qua là vì chức tước, quyền lợi mà bán rẻ tri thức và lương tâm. Nhưng đã mất công đọc thì không thể không có vài lời với ông Nguyễn Xuân Mười, đành mất đi buổi tán gẫu về chân dài, về mại dâm, về tai nạn giao thông vậy. Dù tôi chẳng có cái mác Tiến sĩ, cũng không biết quân hàm Thiếu tướng là cái gì.

nguyenxuanmuoi

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Thưa ông Nguyễn Xuân Mười

Chưa cần nói đến việc hơn 80 năm qua, đảng đã đưa đất nước ta vốn là một nước được chính Hồ Chí Minh miêu tả: “Nước ta ở vào xứ nóng, khí hậu tốt. Rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu. Nhân dân dũng cảm và cần kiệm, các nước anh em giúp đỡ nhiều” nay đã đi đến đâu. Chỉ cần nói đến lịch sử đất nuớc ta luôn tự hào là có 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, vậy mà ngay câu đầu tiên trong bài viết, ông chỉ cắt một đoạn ngắn có “hơn 80 năm qua” để khẳng định cho cái mà ông gọi là “Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử, là nguyên nhân thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Vậy thì với 4000 – 83 năm kia, cả đất nước này, dân tộc này  tiến hành hàng loạt cuộc chiến tranh dựng nước và giữ nước thắng lợi mà không có cái  Đảng cộng sản của ông, thì khi đó đảng cộng sản có “là tất yếu lịch sử, là nguyên nhân thắng lợi” hay không? Những năm dài lịch sử kia, cha ông ta dựng nước, giữ nước có phải là sự nghiệp cách mạng không? Nếu không phải thì có nhất thiết phải cần có cái “sự nghiệp cách mạng” để đưa đất nước đến nông nỗi ngày hôm nay không?

Ông viết: “…Hiến pháp và pháp luật nước ta chính là sự thể chế hóa Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng; thực chất của việc tuân thủ nghiêm minh Hiến pháp, pháp luật chính là sự thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng trong mọi hoạt động của Nhà nước, trong đời sống xã hội và như vậy mới bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng”.

Nếu “Hiến pháp và pháp luật nước ta là sự thể chế hóa cương lĩnh, đường lối, chủ trương của đảng” thì cần quái gì phải sinh ra Hiến Pháp để làm gì? Chỉ cần phố biến cái Cương lĩnh, đường lối của Đảng và những quy định để thực hiện cương lĩnh đó là xong. Dù cương lĩnh đó có đưa cả nước đi vào cơn hoang tưởng “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiếng vững chắc lên Chủ Nghĩa xã hội” hoặc có đưa cả nước đi theo “16 chữ vàng, 4 tốt” thì cũng mặc kệ đời và mặc kệ đất nước. Để thực hiện đường lối của Đảng Cộng sản thì đã có muôn vàn văn bản, nào là Nghị Quyết Đại hội Đảng, rồi đề cương, truyên truyền, vận động, chủ trương, nội chính, kinh tế, đối ngoại, nội vụ… đủ các loại ban bệ. Mỗi ban bệ hàng hà sa số người ăn lương của dân sản sinh ra hàng đống văn bản, nghị quyết, công văn… việc quái gì phải sinh ra cái Quốc hội mang tiếng “của dân, do dân, vì dân” kia làm gì cho cách rách.

Đã là chỉ để thể chế hóa cương lĩnh đường lối của Đảng, thì cần gì một đám nghị sĩ quốc hội hàng năm cũng họp hành, cũng đủ thứ biểu diễn cho tốn tiền tốn cơm nhân dân? Hàng năm hai ba Hội nghị của Đảng tiêu tiền dân chưa đủ hết sao lại còn bày ra Quốc hội? Đại hội Đảng còn bí mật giữ như từ giữ oản, còn đã là Quốc Hội thì phải có màn trình diễn “công khai, chất vấn…” Để rồi ông nghị này chửi ông nghị kia một cách thiếu văn hóa như phường hàng tôm hàng cá ngoài chợ cho người dân tím cả mặt vì mang oan trên danh nghĩa là ông ta đang “đại diện” cho mình? Để rồi nhỡ vô tình có những đại biểu của dân lỡ miệng tiết lộ bí mật quốc gia về trình độ của các ông nghị Việt Nam như “Nghị rau muống, nghị Luật nhà thơ, nghị Lăng Tần”… thì có phải muối mặt sĩ diện quốc gia ra không?

Dù rằng ai cũng biết cái gọi là Quốc Hội mà trong đó đảng viên chiếm tới cỡ 90% thì con số này là rõ ràng là “một bộ phận không nhỏ” – nói theo cách của lãnh đạo hay dùng để chỉ đảng viên, quan chức tham nhũng trong đảng – nên Quốc Hội cũng chỉ là công cụ của Đảng. Nhưng nói huỵch toẹt ra rằng nào là Hiến Pháp hay Pháp luật, hay gì gì đi nữa thì cũng chỉ là để “thể chế hóa cương lĩnh của Đảng” và nhằm để “bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng” thì quả là ông có hàm cấp tướng nên dám mạnh miệng. Ông đã không chừa nốt cái lá nho còn lại cho Đảng đang hô hào xây dựng “Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” và hàng loạt câu khẩu hiệu nhan nhản “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp Luật” đã bị ông bóc mẽ là có thể thay tất cả bằng “Sống, làm việc theo cương lĩnh và chủ trương của Đảng” cho nó gọn.

Nếu chỉ để thực hiện chủ trương đường lối của Đảng thì chẳng cần bày vẽ ra nào là Quốc Hội, Hiến pháp, Hội đồng nhân dân, Mặt trận với văn bản nọ, nghị quyết kia, luật này luật khác làm gì cho rách việc… Chẳng hạn đường lối kinh tế như làm Boxit Tây Nguyên, Cảng Dung Quất v.v… được đơn giản hóa bằng câu nói “Đó là chủ trương lớn của Đảng, phản đối vẫn làm” thế là xong. Mặc dù kết quả là mỗi năm, dân ta è cổ bù lỗ vài trăm triệu đôla cũng có sao. Nhân dân cứ cắn răng mà chịu, bấm bụng mà lo trả nợ cho “Chủ trương lớn của Đảng” chứ ai dám hé răng nếu không muốn vào nhà đá.

Tuy nhiên, đọc hết câu thì cũng hiểu được điều ông muốn nói, tất cả những điều ông đưa ra để lý luận cùn như trên bất chấp mọi thứ chỉ vì “như vậy mới bảo đảm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng”. Thưa ông, ông nói với mấy cái ông đảng viên cộng sản của ông thì được, có thể họ cũng cùng duộc với ông, cố bám lấy những luận điệu đó nhằm bào chữa cho việc bám trụ chiếc ghế trên đầu trên cổ thiên hạ vì lợi ích cá nhân, phe nhóm của ông. Còn chúng tôi thì không, cả thế giới này chắc cũng không nốt. Cái cách bóp méo khái niệm về Hiến Pháp, dùng làm công cụ của Đảng chỉ để nhằm “giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng” tức là bất chấp tất cả, miễn giữ được cái ghế của mình thì ai cũng hiểu, không cần nói nhiều thêm buồn cười. Phải chăng đây mới chứng minh được lời bà Doan “Nước ta có nền dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản” là ở đây?

Ông nên nhớ rằng đó là cách nghĩ của riêng ông và là cách nghĩ quái gở, còn cái định nghĩa chung về Hiến pháp mà cả thế giới thừa nhận thì đó là: “Hiến pháp là đạo luật cơ bản nhất của một Nhà nuớc,nó thể hiện ý chí và nguyện vọng của tuyệt đại đa số dân chúng tồn tại ở trong hoặc ngoài nhà nước đó,nhưng vẫn là dân thuộc về nhà nước đó”. Ý chí và nguyện vọng của “Tuyệt đại đa số dân chúng” chứ không phải chỉ của mấy đảng viên nhà ông, thưa ông Mười.

Đọc đến câu văn sau nghe vừa lủng củng, khiên cưỡng, cố tình nói lấy được “Nội dung Điều 4 khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng qua việc xác định tôn chỉ, mục đích, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội…” Nó lủng củng ở chỗ: Đã là “của cả dân tộc” lại còn tách giai cấp công nhân, nhân dân lao động ra thành một vế khác. Nghĩa là công nhân và nhân dân lao động không thuộc vào dân tộc này mà chỉ là giai cấp riêng của Đảng? Còn cái vế “trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” hay không thì chẳng cần nhìn, chỉ nghe cũng đủ biết. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đang là những con lừa, càng ngày càng chở nặng gánh nợ quốc gia sau những chủ trương lớn của Đảng, ngày càng bị bần cùng hóa, bị bóc lột bởi chính bọn tư bản giãy chết nước ngoài ngay trên quê hương mình. Một phần đất nước đang dưới gót giày quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh là người bạn lớn của Đảng với phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt. Nguy cơ mất nước đang hiển hiện trong khi lãnh đạo đảng và nhà nước lo cùng bạn vàng “đi lên chủ nghĩa xã hội”. Ông có thấy không thưa ông?

Nực cười ở chỗ ông viết tiếp như sau: “Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Như trên đã nói, với 4000-83 năm còn lại không có đảng CS, thì ai là người lãnh duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam? Hay ngay cả Quang Trung, Lê Lợi hoặc cả 18 đời vua Hùng kia cũng thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam? Hay ông lại đánh tráo khái niệm khi dùng từ “cách mạng nước ta” để chỉ nói về giai đoạn 83 năm ấy?

Thưa ông Tiến sĩ, theo định nghĩa Tiếng Việt, thì Cách mạng là xóa bỏ cái cũ và thay thế cái mới tiến bộ hơn, là một thay đổi sâu sắc, thường là xảy ra trong một thời gian tương đối ngắn. Hoặc là “cuộc biến đổi xã hội – chính trị lớn và căn bản, thực hiện bằng việc lật đổ một chế độ xã hội lỗi thời, lập nên một chế độ xã hội mới, tiến bộ” (Theo Wikipedia và Từ Điển Tiếng Việt). Vậy trong lịch sử nước ta đã có bao cuộc Cách mạng đã xảy ra. Chỉ cần đọc lại vài dòng lịch sử đất nước như sau:

“Năm 542, Lý Bí khởi nghĩa thành công, giành lại đuợc độc lập từ tay nhà Lương, xưng là Lý Nam Đế, lập ra nước Vạn Xuân với mong muốn đất nước mãi mãi trường tồn. Năm 905, Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa giành được chính quyền. Nhà Đường công nhận chính quyền tự chủ của ông.

Năm 937, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ cướp quyền lãnh đạo. Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ khởi binh trừng phạt. Kiều Công Tiễn cầu cứu nước Nam Hán. Năm 938, quân Nam Hán do thái tử Hoằng Tháo kéo sang nước ta theo đường thủy định phối hợp với Kiều Công Tiễn đánh bại Ngô Quyền. Nhưng Hoằng Tháo chưa đến nơi thì Ngô Quyền đã diệt được Kiều Công Tiễn và bố trí trận địa chờ sẵn. Khi quân Nam Hán lọt vào trận địa mai phục của Ngô Quyền ở cửa sông Bạch Đằng thì bị đánh cho tan tác. Hoằng Tháo chết trận, quân Nam Hán tháo chạy về nước. Vua Nam Hán bỏ mộng xâm lược.

Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, dựng kinh đô tại Cổ Loa. Mở ra thời kỳ độc lập tự chủ hòan toàn cho nước ta sau hơn 1000 năm bị đô hộ bởi phong kiến phương bắc”.

Chỉ có một giai đoạn đó thôi, thì đất nước ta đã có bao lần “cách mạng” bởi đúng nghĩa là sau mỗi cuộc cách mạng nhanh chóng đó, đã lập nên những nhà nước tiến bộ hơn trước. Đâu có phải chỉ khi nào “đảng của giai cấp tự nhận là vô sản” nhưng sở hữu hàng đống tài sản lãnh đạo thì mới được gọi là “cách mạng”.  Vậy thì đó có phải là những cuộc cách mạng trong lịch sử nước ta? Hay theo trình độ của ông thì chỉ có cách mạng kể từ khi có Đảng CS? Hay ông lại cho rằng ngay cả những cuộc cách mạng trước đây từ thế kỷ thứ 10, thứ 11 đều “chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Bản chất gian dối tranh công, đổ lỗi vẫn thường thấy ở Việt Nam nhưng chẳng lẽ ở đây cũng xảy ra chuyện này?

Còn nếu ông chỉ lấy cái đoạn 83 /4000 năm lịch sử để cố chứng minh điều ông nói, thì quả là buồn cười hơn trẻ con. Với một chế độ cộng sản độc đảng, độc trị mà nghe nói rằng “Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội” thì quả là không khác gì khi bác sĩ dốt mổ cho bệnh nhân chết nhăn răng, để chạy tội thì bệnh viện báo cáo “Thực tiễn việc điều trị của bệnh nhân đã chứng minh rằng bác sĩ này là người duy nhất mổ cho bệnh nhân trong bệnh viện” mà không nói rằng: Cuối cùng thì bệnh nhân đã chết.

Thưa ông Nguyễn Xuân Mười, tiến sĩ, thiếu tướng.

Đọc bài viết của ông, mới thấy sự đau đớn cho nền giáo dục Việt Nam, mới thấy khá lo ngại cho hàng tướng lĩnh Việt Nam. Một Tiến sĩ mà chỉ duy nhất viết được những điều con vẹt có thể làm tốt hơn, một người mang lon Thiếu tướng mà chỉ có một tư duy là cố bằng mọi cách giữ lấy sự độc quyền, độc trị để bảo vệ lợi ích phe nhóm.

Thì thử hỏi xã hội sao không đến chỗ suy đồi và vận nước sao không đến chỗ nguy cấp.

Kỷ niệm 34 năm Ngày quân Bành trướng Trung cộng xâm lược phải ôm đầu máu rút chạy về bên kia biên giới.

Hà Nội, ngày 5/3/2013

 • J.B Nguyễn Hữu Vinh

Trả lời

 1. Like cho bài viết này .

  • Một chú VẸT Tiến sĩ TƯỚNG GIẤY thì đúng hơn !
   Hoan hô J.B Nguyễn Hữu Vinh đã vả vào mỏ VẸT !
   Chắc là VẸT này hết HÓT ……???
   Sản phẩm đảng cs bán nước hại DÂN nặn ra chỉ đến thế mà thôi !

 2. […] Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười […]

 3. Bác Vinh ơi, mấy ngay này toàn thấy vẹt letn TV bảc ạ. Một gánh xiếc rong toàn vẹt

 4. Xin lỗi anh Vinh và các còm nghen !
  Mịa tàằng tuớng này, mặt heo, óc bòn, đầu chó, học hành gì lũ này, bằng mua, chức bán !
  Thế mới thây cái đỉnh cao ngọn cỏ của đảng ta, cỡ tổng cục phó tổng cục xây dựng LLCAND, mà cái đầu bã đậu, nói năng nhăng cuội thế này, thì biết cái lực lượng phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, nhưng họ làm ngược lại là dung dưỡng tội phạm, phá rối ANTT.

  Mấy tháng nay, lũ ăn hại, tướn cướp, chúng nó đang như đỉa gặp vôi ôồi, côống quít mà la, mà bám chặt lấy cái phao điều 4HP, mất cái này thì bọn chúng, chẳng những bao nhiêu dinh thự, trang trại, vàng, dollar sẽ bị mất mà cái thân cũng khó mà yên ! bởi tội lỗi tày trời chúng đã gây ra !!!

  • Ông Vinh viết ra là để vị kia biết được khuyết điểm của mình chứ không phải để cho một lũ chó hùa theo. Có ngon, có tài giỏi thì làm như người ta đi! Ganh tị với những gì người ta có chứ gì

 5. Anh Nguyễn Hữu Vinh viết quá đúng. Đề nghị ông Tiến sỹ, Thiếu tướng mỗi khi ăn, cần xem lại miếng cơm có được từ đâu??????

 6. Bác Vinh ơi!
  Ông Thiếu Tướng 10 nói đúng đó! Hiến Pháp Nước CHXHCNVN chỉ là thể chế hóa Cương lĩnh và đường lối của đảng, nên để cùng có HP với người ta nên VN cũng phải có HP.
  Nghe nói ngài Thiếu tướng tiếp thu ý kiến của bác Vinh và có đề xuất lên đảng sửa HP theo hướng chỉ có 2 điều duy nhất theo ý bác Vinh cho nó lành:
  điều 1: ĐCSVN lãnh đạo tuyệt đối nhà nước và xã hội.
  điều 2: Nhà nước và xã hội sống và làm việc theo cương lĩnh và đường lối của ĐCSVN quy định.
  điều 3: Công dân nào không chấp nhận 2 điều trên sẽ bị án từ tù chung thân đến tử hình tùy theo mức độ.
  Hết.
  Còn sắp tới đây ngày 18/3/2013 sẽ là ngày kỷ niệm đúng 34 năm ngày quân Bành trướng Trung cộng xâm lược phải ôm đầu máu rút chạy về bên kia biên giới ngày 18/3/1979.
  Sau đó 1 tháng, ngày 19/04/2013 VN ta lại kỷ niệm 725 năm ngày Thoát Hoan chui ống đồng chuồn về nước ngày 19/04/1288.
  (nói nhỏ: nghe nói bây giờ con cháu của Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão cũng đòi lãnh đạo đất nước do đã có công chống quân Nguyên, đâu thua gì chống Pháp, chống Mỹ. Kiểu này không biết sao đây!)

 7. Bác Vinh ơi!
  Ông Thiếu Tướng 10 nói đúng đó! Hiến Pháp Nước CHXHCNVN chỉ là thể chế hóa Cương lĩnh và đường lối của đảng, nên để cùng có HP với người ta nên VN cũng phải có HP.
  Nghe nói ngài Thiếu tướng tiếp thu ý kiến của bác Vinh và có đề xuất lên đảng sửa HP theo hướng chỉ có 3 điều duy nhất theo ý bác Vinh cho nó lành:
  điều 1: ĐCSVN lãnh đạo tuyệt đối nhà nước và xã hội.
  điều 2: Nhà nước và xã hội sống và làm việc theo cương lĩnh và đường lối của ĐCSVN quy định.
  điều 3: Công dân nào không chấp nhận 2 điều trên sẽ bị án từ tù chung thân đến tử hình tùy theo mức độ.
  Hết.
  Còn sắp tới đây ngày 18/3/2013 sẽ là ngày kỷ niệm đúng 34 năm ngày quân Bành trướng Trung cộng xâm lược phải ôm đầu máu rút chạy về bên kia biên giới ngày 18/3/1979.
  Sau đó 1 tháng, ngày 19/04/2013 VN ta lại kỷ niệm 725 năm ngày Thoát Hoan chui ống đồng chuồn về nước ngày 19/04/1288.
  (nói nhỏ: nghe nói bây giờ con cháu của Trần Hưng Đạo và Phạm Ngũ Lão cũng đòi lãnh đạo đất nước do đã có công chống quân Nguyên, đâu thua gì chống Pháp, chống Mỹ. Kiểu này không biết sao đây!)

 8. Gửi tác giả bài viết !
  Bài viết của ông rất hay, rất sát, và hữu ích. Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi, nếu ông được sinh ra trong gia đình như ông thiếu tướng kia, tốn một thời gian dài, một đống tiền để được cái lon kia, ông có dám nói khác không? Đối với tôi câu trả lời là không.
  Ông này thuộc thành phần bất khả xâm phạm, phải bảo vệ lợi ích của mình, của gia đình và của bạn bè, chiến hữu của ông ta chứ. Ngay cả bản thân ông cũng vậy thôi, ai trên đời này cũng thế cả thôi.
  Nếu từ nhỏ đã được đào tạo như vậy, mấy chục năm làm việc ai cũng nói như vậy, thử hỏi làm sao ông tướng ấy nói khác được.
  Mong ông hiểu cho hoàn cảnh của ông tướng ấy.

  Tôi không biết ông ấy là ai, ở đâu, và tôi chẳng họ hàng gì với ông ấy.
  Mong ông thông cảm cho ông tướng 1 sao ấy.
  Cầu mong ông luôn khỏe mạnh để có những bài viết hay dẫn dắt tinh thần những người dân đen như chúng tôi.

 9. Xin hỏi ông hiện nay đang ở đâu ? HN hay HCM. Nếu ông ở HCM hay đến HCM chơi, ông vui lòng alo cho tôi. Tôi xin mời ông 1 dĩa thịt chó, 1 xị quốc lủi để bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
  Chúc ông luôn vui khỏe

  • Giọng điệu của ” Cùi bắp tôt nghệp mãu giáo ” y như là đứa con rơi ,con hoang của tướng ts Nguyên Xuân Mười thì phải??? …
   Rác của đảng cs càng ngày càng chồng chất như núi mi có thấy không? Đời sống của DÂN ô nhiễm,ngột ngạt quá tải rồi ? DÂN hết tin tưởng vào đảng nữa rồi ? Đảng cs ngày càng thoái hóa,biến chất,sa đọa,tham lam, tàn ác, số lớn các đảng viên đang trở nên nhiều loại rác thối: Từ trung ương cho tới hạ tầng của thần DÂN, đã & đang gây ung thư -di căn nặng nề trong toàn bộ cơ thể hình chữ S , Anh em bắn giết lẫn nhau ! Thịt nát xương tan mấy chục năm rồi ??? DÂN ta quyết phải,cắt, quét ,đốt bằng sạch rác thối của đảng độc tài lừa dôi đi thôi ! Để đất chúng ta có cơ hội TỰ DO- DÂN CHỦ ???

  • Haha, Xin cảm ơn bác Cùi bắp, Tôi ở Hà Nội, nhưng với địa chỉ Cùi Bắp của bác, nêu có vào SG chắc em phải đi tìm dăm năm mới được ăn thịt chó của bác, hihihi.
   Dù sao cũng cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của bác.
   J.B Nguyễn Hữu Vinh

 10. […] Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười […]

 11. […] J.B Nguyễn Hữu Vinh […]

 12. Ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười có biết hiến pháp 1992 đang có hiệu lực không được ý kiến của toàn dân không ??. Vì không do dân biểu quyết nên chỉ có giá trị với ĐCS thôi. Bao nhiêu đàn anh của ông đã từ bỏ đảng vì nó không còn như ngày toàn dân kháng chiến nữa mà nó đi ngược lại ngay cả người lập ra nó là ông HCM. Mong ông chóng tỉnh ngộ. Vân

 13. […] Nguồn jbnguyenhuuvinh/2013. […]

 14. Ông tướng trẻ con .
  Hót để kiếm ăn .

 15. […] Nguồn jbnguyenhuuvinh/2013. […]

 16. […] Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười 05/03/2013 […]

 17. Ngu dốt + Nhiệt tình => Phá hoại đất nước.

 18. Ông tướng dỏm này thua MR Vinh xa quá .
  Phen này không lừa dân được rồi .

 19. […] Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười 05/03/2013 […]

 20. […] J.B Nguyễn hữu Vinh […]

  • Tôi sinh ra ở thế hệ trước anh VINH . Tôi đọc anh thường xuyên và thực lòng quý trọng , khâm phục anh .Chúc anh mọi sự tốt lành .

   • Xin cảm ơn bác NHD nhiều, chúc bác luôn bình an và mọi sự như ý.
    J.B Nguyễn Hữu Vinh

 21. […] Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Một Tiến sĩ mà chỉ duy nhất viết được những […]

 22. […] J.B Nguyễn hữu Vinh […]

 23. Nguyễn Xuân MƯời đi lên từ anh cán bộ Đoàn của công an (nằm trong Tổng cục 3, tức TC xây dựng lực lượng, giống như TC chính trị của quân đội). Đặc điểm của cán bộ Đoàn là ăn tục nói phét, trai gái, hắn có biết gì đâu. Chẳng biết cái học vị TS của hắn là TS gì, nhưng chắc chắn không phải thuộc khoa học tự nhiên. Hắn chỉ biết “còn Đảng còn mình” thôi. Nay ngành công an còn ít nhiều pha chất lưu manh, côn đồ. Cả lưu manh côn đồ trên văn chương. Hắn chỉ biết nói chứ không biết giải thích những điều mình nói. Tranh luận với hắn như “đàn gẩy tai trâu” thôi.

 24. […] https://jbnguyenhuuvinh1962.wordpress.com/2013/03/06/thieutuongmuoi/ Đọc trên tờ Công an Nhân dân bài viết: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội phải là nguyên tắc hiến định” mới thấy buồn cho trình độ của ông Tiến sĩ mang lon Thiếu tướng của “nhà nước ta”. Định bỏ đi, đọc vào thêm rác tai, những bài viết kiểu bịt tai và trùm chăn gào lấy được này thì nhan nhản trên báo chí giai đoạn qua, chẳng qua là vì chức tước, quyền lợi mà bán rẻ tri thức và lương tâm. Nhưng đã mất công đọc thì không thể không có vài lời với ông Nguyễn Xuân Mười, đành mất đi buổi tán gẫu về chân dài, về mại dâm, về tai nạn giao thông vậy. Dù tôi chẳng có cái mác Tiến sĩ, cũng không biết quân hàm Thiếu tướng là cái gì.

 25. Xét theo quan điểm của Đảng thì Mưới nói đúng đấy chứ. Thế nhưng không đúng với quy định toàn cầu và không đúng với học thuật. Hiến pháp là bản khế ước xã hội. Nói đến xã hội là nói đến toàn dân. Còn chủ trương đường lối chính sách của Đảng chỉ là những quy ước của một nhóm người. Cái nhóm người đó tự xưng là Đảng CS, thực chất nó đang chuyển hóa thành Đảng TÀO VI (Vì tao).

  Đảng ta là đảng Tào Vi (Vì tao)
  Tay thì ăn cướp, mồm gào “vì dân”
  “Vì dân” làm việc bất nhân
  Toàn lũ thất đức, phải trừng trị ngay
  Nếu không sẽ đến một ngày
  Cả dân cả nước vào tay thằng Tàu.

  Mười là phios Tổng cụ trưởng, còn Tràn Bá Thiều là Tổng cụ trưởng TC 3 cũng đi lên từ cán bộ Đoàn. Trước kia trung tướng Tràn Bá Thiều là bí thư Đoàn công an Hải Phòng, rôi lên làm TBT báo An ninh Hải Phòng, rồi giám đốc công an Hải Phòng. BỌn chúng có lợi thế là có khu đỏ lòm Đồ Sơn, đưa đàn anh ra đó chiêu đãi lấy lòng rồi từ đó mà tiến thân. Nói tóm tắt là chúng tiến thân bầng vốn tự có của bọn đĩ điếm Đồ Sơn, còn chúng chẳng có tài cán gì đâu. Thử xem cái trò tiến thân của chúng có khác gì bọn lưu manh không?

 26. […] Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười (J.B. Nguyễn Hữu Vinh). “Một Tiến sĩ mà chỉ duy nhất viết được những […]

 27. Không chỉ có ông Mười mà còn nhiều cán bộ cấp cao phát ngôn bừa bãi , mục đích là nhằm bảo vệ điều 4 HP nói chung và bảo vệ lợi ích của gia đình nói riêng.

 28. Ở VN tướng tá có bằng tờ sờ (ts) nhiều như nhặng.
  Thật tình, không biết mấy ông/bà nầy nghiên “kíu” cái gì và trình luận án gì và ở đâu, chắc luận án nâng bi, và lấy từTàu khựa.

  Nghe đâu đó khi xưa miền Bắc đưa BÒ qua Liên Xô vài năm là có bằng tờ sờ.
  Bây giờ LX không còn nữa, chắc mầy con BÒ nầy được TƠ SỜ khi qua TQ quá phải không các còm sĩ?

 29. Cam on anh vinh. Toi la nguoi hay doc bao le dan va nhung bai viet cua anh . Vn maconhieu nguoi nhu anh thi tot qua

 30. Công nhận bút anh Vinh “nhọn” thật. Bầy Hầy tui hổm rày tức anh ách mấy con vẹt hót bậy bạ điếc tai. Nay đọc xong bài này, “đã” quá!

 31. Bà Trưng, bà Triệu, Lý Nam đế, Hưng Đạo vương, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Quang Trung…đếch cần Đảng lãnh đạo mà đã cùng dân tộc chiến thắng ngoại xâm, xây dựng đất nước phú cường.

 32. […] phải là bằng cấp nên không thể mạo danh và gian lận, thưa ông Đinh Đức Lập Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Cái bẫy và tác dụng ngược Nhân chuyện Bôxit Tây […]

 33. […] phải là bằng cấp nên không thể mạo danh và gian lận, thưa ông Đinh Đức Lập Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười Góp ý sửa đổi Hiến pháp: Cái bẫy và tác dụng ngược Nhân chuyện Bôxit Tây […]

 34. Nói với ong tướng nguyễn xuân mười và anh Nguyễn-hữu-Vinh.
  Trong bài này có nói tới chử Cách-Mạng, tôi xin góp vài ý về cách mạng. Xin thông cảm.
  Tôi hiểu theo lối dân dả Cách-Mạng là một biến cố lớn nhằm xóa bỏ cái củ để có cái mới tốt đẹp hơn, là một cuộc lật đổ một nhà nước xấu, gây khổ sở cho dân chúng để thiết lập một nhà nước tốt đẹp hơn cho cuộc sống người dân. Đại khái, sau một cuộc cách mạng thì đời sống, thì xả hội trong nước được tốt đẹp hơn. Nếu đúng như vậy thì ta hãy phân biệt trước và sau 1975, đời sống của người dân như thế nào. Dưới đây là vài thí dụ :
  – Y tế. Trước 1975 tất cả các trường hợp bệnh hoạn, thương tật của người dân , cứ đưa vô nhà thương thì sẽ được chửa khỏi không tốn tiền bởi các bác sỉ, y tá vô cùng tử tế dịu dàng sốt sắn. ( thí dụ như nhà thương Chợ Rẩy, nhà thương Bình Dân )
  Còn ngày nay thì sao ?
  – Giáo Dục. Tôi học tất cả là 10 năm, tiểu và trung học (trong lớp quạt máy chạy vù vù thoải mái) cũng không tốn tiền.
  Còn ngày nay thì sao ?
  Tôi chĩ đưa ra 2 thí dụ như vậy, các bạn, ông tướng Mười và anh Nguyễn-hữu-Vinh nhận xét thêm giùm.
  Tôi đưa thêm một nhận xét nho nhỏ nửa nhé.
  – Trạm xe buýt trước 1975, bất cứ tuyến nào cũng vậy, sạch sẻ với 4 băng ghế cho khách ngồi đàng hoàng. Còn bây giờ, trạm chờ xe như đống rác,
  khách chờ xe ngồi trên ống sắt như những con khỉ.

 35. Nói thật là lâu lâu cũng phải xem truyền thông lề phải để theo dõi bước tiến của đầu tầu tiên phong. Chưa cần nói đến những bài viết, những phát biểu của Trần đăng Thanh, Nguyễn thanh Tú, Nguyễn như Phân, hay Nguyễn xuân Mười…Ngay đến TBT Nguyễn phú Trọng mỗi lần mở mõm ra là sặc sụa mùi xú uế không ai chịu nổi trừ những kẻ….nghiện. Ở VN ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất là ô nhiễm không khí. Đảng, chính phủ, Quốc hội không ban hành luật cấm mà còn khuyến khích các Tiến sĩ đỉnh cao trí tuệ thoải mái phóng uế …bằng mồm. Thật khổ cho người nghe người đọc. Để công bằng nhất thiết phải ra luật: bồi thường thỏa đáng cho những người phải…ngửi


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d người thích bài này: