Archive for Tháng Sáu, 2013

Lê Quốc Quân và cuộc truy đuổi vòng quanh

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 21/06/2013

Nguyễn Chí Đức bị đánh đập trước trại Lộc Hà ra sao?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 03/06/2013