Archive for Tháng Sáu 3rd, 2013

Nguyễn Chí Đức bị đánh đập trước trại Lộc Hà ra sao?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 03/06/2013