Archive for Tháng Mười Một 22nd, 2013

Chỉ cần lắp đèn vào đầu lãnh đạo

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013

Sáng kiến!

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013

Biện pháp nghiệp vụ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013

Cái chân hương lý, cái ghế nhân quyền

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/11/2013