Archive for Tháng Mười Hai 10th, 2013

Thưa toàn thể thế giới: Chúng mày chỉ là những thằng ngu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 10/12/2013