Archive for Tháng Mười Hai 24th, 2013

Noel: Gửi những Giêsu sau song sắt nhà tù cộng sản

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/12/2013