Archive for Tháng Một 19th, 2014

Thêm một chữ “Hèn” thật vĩ đại của “Đảng ta”

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 19/01/2014