Archive for Tháng Một 22nd, 2014

Từ bè Lê Duẩn đến đền thờ trên đảo cụ Duẩn

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/01/2014