Archive for Tháng Hai, 2014

Qua những phiên tòa cộng sản: Tư cách mõ thời đại mới

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 19/02/2014

Xin hiểu cho rằng: Họ không thuộc về nhân dân

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 17/02/2014