Archive for Tháng Hai 17th, 2014

Xin hiểu cho rằng: Họ không thuộc về nhân dân

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 17/02/2014