Archive for Tháng Sáu, 2014

Màn kịch độc ác và tàn nhẫn?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 15/06/2014

Theo “đảng quang vinh”, lâm nguy vận nước

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/06/2014