Archive for Tháng Một 20th, 2015

Qua chuyện Nguyễn Bá Thanh đến lời ông Thủ tướng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/01/2015