Archive for Tháng Ba, 2015

Tưởng niệm Gạc Ma 2015: Một đàn con xít và một bầy con lợn

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/03/2015

Một “thắng lợi vẻ vang của đảng” (!)

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 11/03/2015

Cướp có văn hóa và văn hóa cướp XHCN

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 05/03/2015