Archive for Tháng Ba 11th, 2015

Một “thắng lợi vẻ vang của đảng” (!)

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 11/03/2015