Archive for Tháng Ba 14th, 2015

Tưởng niệm Gạc Ma 2015: Một đàn con xít và một bầy con lợn

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 14/03/2015