Archive for the ‘’ Category

Thăm lại Sơn La

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/10/2012

Những đứa trẻ được cứu sống trên bàn nạo thai

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/06/2012

Những tấm hình vui qua những nẻo đường đất nước

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 08/06/2012

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 227 other followers