Archive for the ‘’ Category

Thăm lại Sơn La

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 12/10/2012

Những đứa trẻ được cứu sống trên bàn nạo thai

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/06/2012

Những tấm hình vui qua những nẻo đường đất nước

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 08/06/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers