Archive for the ‘’ Category

Phạm Quang Nghị sang Mỹ làm gì?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 26/07/2014

Để thoát Trung trước hết phải Thoát Cộng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 16/07/2014

Màn kịch độc ác và tàn nhẫn?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 15/06/2014

Theo “đảng quang vinh”, lâm nguy vận nước

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 12/06/2014

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 227 other followers