Posts Tagged ‘TGM Giuse Ngô Quang Kiệt’

Thăm TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, vị giám mục ẩn mình cầu nguyện

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 18/03/2011