Archive for Tháng Tám, 2009

Lễ Quan Thầy, cầu nguyện cho Tam Tòa tại GP Vinh – đôi dòng cảm xúc

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/08/2009

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers