Archive for Tháng Tám, 2012

Vui: Hà Nội sẽ dẫn đầu giải quyết vấn đề kinh tế biển

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 21/08/2012

“Sao không quản lý xuất nhập cảnh đối với Trung Quốc?”

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 21/08/2012

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh bị cấm xuất cảnh

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 21/08/2012

Những sản phẩm bẩn thỉu của những bộ óc khốn cùng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 08/08/2012