Archive for Tháng Sáu, 2012

Những đứa trẻ được cứu sống trên bàn nạo thai

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/06/2012

Một bài báo bị “Nạo hút”

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/06/2012

Những tấm hình vui qua những nẻo đường đất nước

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 08/06/2012

Kỷ niệm 05/06: Mại dâm và yêu nước, bên nào nặng hơn?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 05/06/2012