Archive for Tháng Mười Hai, 2013

Noel: Gửi những Giêsu sau song sắt nhà tù cộng sản

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/12/2013

Thưa toàn thể thế giới: Chúng mày chỉ là những thằng ngu

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 10/12/2013

Thế đảng, nhìn qua những đám tang

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 07/12/2013