Archive for Tháng Chín, 2011

Hà Nội, một ngày “bình yên”

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 19/09/2011