Archive for Tháng Tám, 2013

Video Clip Điếu Cày trong trại giam nói lên điều gì?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/08/2013

Lối ra nào có hậu cho vụ Ls Lê Quốc Quân – Phần II

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/08/2013