Archive for Tháng Hai, 2010

Xuân về với đất nước và Giáo hội Việt Nam

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 17/02/2010

Tản mạn: Thánh giá cứu rỗi Đồng Chiêm

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 03/02/2010