Archive for Tháng Tám, 2008

MỘT “DỰ ÁN PHONG THÁNH” ĐÃ BẮT ĐẦU BẰNG… DÙI CUI ĐIỆN

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 29/08/2008

LỐI RA NÀO CHO CÂU CHUYỆN THÁI HÀ?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 25/08/2008

DÒNG CHÚA CỨU THẾ – XỨ THÁI HÀ VÀ NHỮNG CÂU HỎI TẠI SAO?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 19/08/2008

Giáo dân xứ Kẻ Mui đang cô đơn dưới bạo quyền và khủng bố

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 07/08/2008

CÓ NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÔNG BIẾT TẾT

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 07/08/2008

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers