Archive for Tháng Hai, 2009

BA MƯƠI NĂM TỘI ÁC XÂM LƯỢC: ĐÂU RỒI LÒNG YÊU NƯỚC?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 17/02/2009

MỘT ÂM MƯU BẤT THÀNH – GẬY ÔNG LẠI ĐẬP LƯNG ÔNG

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 16/02/2009

Trở lại vùng quê của những người nghèo không biết Tết

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 06/02/2009

GIÁO HỌ TRẠI GÁO, GP VINH : ĐIỂM HẸN ĐẾN CÙNG THÁNH ANTÔN

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 01/02/2009