Archive for Tháng Hai, 2009

HỒNG Y PHAOLO GIUSE PHẠM ĐÌNH TỤNG: RA ĐI KHI MONG ƯỚC CÒN CHƯA TRỌN

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/02/2009

BA MƯƠI NĂM TỘI ÁC XÂM LƯỢC: ĐÂU RỒI LÒNG YÊU NƯỚC?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 17/02/2009

MỘT ÂM MƯU BẤT THÀNH – GẬY ÔNG LẠI ĐẬP LƯNG ÔNG

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/02/2009

Trở lại vùng quê của những người nghèo không biết Tết

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 06/02/2009

GIÁO HỌ TRẠI GÁO, GP VINH : ĐIỂM HẸN ĐẾN CÙNG THÁNH ANTÔN

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 01/02/2009

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers