Archive for Tháng Một, 2014

Đảng vinh quang, tài tình: Thứ tôn giáo xuống cấp

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 31/01/2014

Từ bè Lê Duẩn đến đền thờ trên đảo cụ Duẩn

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 22/01/2014

Thêm một chữ “Hèn” thật vĩ đại của “Đảng ta”

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 19/01/2014

Điềm xấu cho ông Phạm Quý Ngọ

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 10/01/2014