Archive for Tháng Tám, 2006

KHÔNG THỂ TRÔNG ĐỢI LÒNG TỰ TRỌNG

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 27/08/2006

BẮC – NAM – THỐNG – NHẤT

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 27/08/2006

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers