Archive for Tháng Tám, 2006

KHÔNG THỂ TRÔNG ĐỢI LÒNG TỰ TRỌNG

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 27/08/2006

BẮC – NAM – THỐNG – NHẤT

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 27/08/2006