Archive for Tháng Mười Một, 2012

Lưỡi bò và lưỡi liềm

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 30/11/2012

Những tấm hộ chiếu và nỗi nhục của người Việt

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 27/11/2012

Đường lưỡi bò và chiếc lưỡi của những con bò

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/11/2012

Ngày hội Toàn dân đại đoàn kết của nông dân Văn Giang

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 19/11/2012

Ông Nguyễn Tấn Dũng và chiếc máy cái

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 17/11/2012

Nghị trường thiếu chiếc đèn pin

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 15/11/2012

Những văn bản pháp luật phá hoại Nhà nước pháp quyền

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 13/11/2012

Tham Nhũng Đại Cáo: Hô chống tham nhũng – chỉ để an dân

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 11/11/2012

Tại sao người dân Văn Giang phải vỗ tay?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 09/11/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers