Archive for Tháng Bảy, 2014

Phạm Quang Nghị sang Mỹ làm gì?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 26/07/2014

Để thoát Trung trước hết phải Thoát Cộng

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 16/07/2014