Archive for Tháng Sáu, 2009

Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả (J.B)

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 24/06/2009

GX Thái Nguyên, GP Bắc Ninh: Nến sáng như lòng tin bùng cháy

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 16/06/2009

Thiên An Môn: Bài học về tội ác man rợ còn đó

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 07/06/2009