Archive for Tháng Mười, 2012

Khi người cộng sản nhận lỗi

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 24/10/2012

Và đàn dê lại qua cầu

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/10/2012

Vài dòng nghĩ vội khi nhận được tin Paulus Lê Sơn, thằng em trong tù

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 16/10/2012

Trong tay cảnh sát cầm dùi cui có gì?

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 14/10/2012

Mày phải ở lại chơi ván khác cho tao gỡ

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 13/10/2012

Thăm lại Sơn La

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 12/10/2012

Chút kỷ niệm với nhà thơ, ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện

Đăng bởi: J.B Nguyễn Hữu Vinh ngày 03/10/2012

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 212 other followers