Archive for Tháng Ba, 2014

Chủ trương lớn của Đảng – Tai họa khủng cho dân

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 23/03/2014

Nguyễn Đức Chung liệu có vẫn là Nguyễn Đức Nhanh?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 18/03/2014

Từ Crưm đến Việt Nam, xa hay gần?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 17/03/2014