Archive for Tháng Ba 20th, 2012

Hà Nội không muốn làm mất lòng Bắc Kinh?

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/03/2012

Ôi, miệng lưỡi

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 20/03/2012