Archive for Tháng Ba 6th, 2013

Vài câu hỏi gửi ông Thiếu tướng Ts Nguyễn Xuân Mười

Posted by: J.B Nguyễn Hữu Vinh on 06/03/2013